Zakładanie konta w Systemie Wniosków WFOŚiGW w Olsztynie

Pamiętaj, aby uzupełnić pola zgodnie z ich opisem. Nie wpisuj w pola "imię" i "nazwisko" nazwy firmy ani adresu, te dane uzupełnia się w innym miejscu.


Żeby mieć pewność, że rejestracja oraz późniejsza praca w systemie będzie bezproblemowa, należy dodać adresy wnioski@fundusz.olsztyn.pl oraz admin@fundusz.olsztyn.pl do listy bezpiecznych adresatów, tak aby wiadomości nie trafiały do SPAM?u!

Dane podstawowe